Tag Archives: senryu

Haiku poems-set2

Haiku poems-set2.

via Haiku poems-set2.

Advertisements